Nasz Zespół

Zespół Zarządzający Wento to grupa najbardziej doświadczonych menadżerów z branży energetyki wiatrowej, o znaczącym dorobku zawodowym i różnorodnej specjalizacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w:

  • Przygotowaniu budowy farm wiatrowych;
  • Analizie i doborze technologii turbin wiatrowych i ich przyłączeń do KSE;
  • Organizacji finansowania dłużnego dla projektów energetycznych w oparciu o formułę „project finance”;
  • Negocjacjach i zawieraniu kontraktów typu PPA/CPA;
  • Negocjacjach kontraktów na zakup urządzeń technologicznych i wykonanie robót budowlanych;
  • Nadzorowaniu i zarzadzaniu procesami budowlanymi i rozruchem obiektów energetycznych;
  • Organizacji i zarzadzaniu procesami dezinwestycji (exits).

Zespół Zarządzający WENTO to:

foto_all.jpg

Wojciech P. Cetnarski
Prezes Zarządu
wojciech.cetnarski@wento.eu

 

Marcin Guzik
Członek Zarządu – Dyrektor d/s Rozwoju
marcin.guzik@wento.eu

Piotr Matwijów
Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy
piotr.matwijow@wento.eu