Dla Klientów

WENTO oferuje swoim klientom najwyższej klasy aktywa operacyjne w postaci nowowybudowanych i działających farm wiatrowych.

Nasza oferta jest zaadresowana do Polskich i zagranicznych grup energetycznych, jak również długoterminowych inwestorów finansowych, zainteresowanych zwiększeniem swojej bazy aktywów poprzez zakup w pełni ukończonych i działających farm wiatrowych. Aktywa te pozwalają w pełni wykorzystać wartość płynącą z nowej i korzystnej dla energetyki wiatrowej ustawy o energii odnawialnej, jaka będzie obowiązywać w Polsce od 2013 roku (data spodziewanego wejścia w życie nowej ustawy). Ustawa ta gwarantuje ciągłość przyjętych rozwiązań wsparcia dla produkcji energii odnawialnej przez kolejne 15 lat i dostosowuje polskie regulacje prawne do dyrektywy UE - 2009/28/WE

Nasz model biznesowy zakłada osiągnięcie zwrotów z kapitału zainwestowanego przez Wento na etapie zaangażowania tego kapitału w budowę farmy wiatrowej.

Nasz zespół, po zakupie projektu farmy wiatrowej gotowego do budowy, bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie i zawarcie długoterminowych umów PPA/CPA (o ile będą wymagane przez bank finansujący), aranżacje i zamknięcie finansowania budowy projektu, w oparciu o formułę “project finance” lub finansowanie pomostowe, zawarcie umów na dostawę turbin wiatrowych i wszelkich niezbędnych robót budowlano-montażowych, a następnie zapewnia budowę i uruchomienie farmy. W ostanim kroku, działająca farma jest oferowana strategicznym inwestorom branżowym lub finansowym w procesie zorganizowanej aukcji. Naszym celem jest pozyskanie i zbudowanie w ciągu kolejnych 5-6 lat do 600 MW farm wiatrowych.

Doświadczenie naszego Zespołu gwarantuje wybór i budowę najlepszych projektów farm wiatrowych obecnych na rynku lub szybką i efektywną optymalizację projektów o największym i niezrealizowanym potencjale produkcyjnym. Nasza wiedza techniczna i współpraca z najlepszymi w branży doradcami technicznymi pozwala zmaksymalizować produktywność projektów przy jednoczesnej minimalizacji nakładów inwestycyjnych i utrzymaniu wysokich standardów technicznych. Uzyskujemy to poprzez właściwy dobór najlepszych modeli turbin wiatrowych osiągalnych na rynku i zapewnieniu dla nich odpowiedniego poziomu obsługi serwisowej.

Jesteśmy pewni, że nasze projekty stanowią atrakcyjną ofertę inwestycyjną o solidnych podstawach finansowych i niskim poziomie ryzyka, a nasza filozofia biznesowa oparta na elastyczności i efektywności w działaniu pozwala na szybkie i profesjonalne przeprowadzenie ewentualnych transakcji zbycia aktywów.