Dla Ko-inwestorów

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem rynku projektów wiatrowych w Polsce oraz stale rosnącym zainteresowaniem ze strony krajowych i europejskich inwestorów branżowych i finansowych zakupem działających farm wiatrowych w Polsce, Wento dostrzega możliwość zwiększenia swojej skali transakcji poza bazę kapitałową, jaką zapewnia nasz sponsor – fundusz PEF-VI, zarządzany przez Enterprise Investors.

W związku z tym jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy w zakresie współinwestowania w poszczególne projekty lub portfel kilku projektów z inwestorami finansowymi, podzielającymi naszą strategię inwestycyjną i gotowymi do realizacji zysków z zainwestowanego kapitału poprzez finansowanie budowy farm wiatrowych.

Wierzymy, że wiedza i doświadczenie naszego Zespołu, w połączeniu z unikalnymi osiągnięciami Enterprise Investors w strukturalizowaniu i realizacji transakcji kapitałowych w Polsce i pozostałych krajach regionu, zapewnią faktyczną wartość dodaną w każdej transakcji, związanej z zakupem i sprzedażą aktywów wiatrowych.

W sprawie dalszych rozmów na temat takiej współpracy i współinwestowania, nasz Dyrektor Finansowy – Piotr Matwijów, jest do Państwa dyspozycji piotr.matwijow@wento.eu

Regulatory Environment