Dla Deweloperów

Nasza firma jest zainteresowana zakupem projektów lub współpracą z deweloperami przy realizacji farm wiatrowych o wielkości od ok. 20 do 100 MW, posiadających podpisaną umowę przyłączeniową i znajdujących się w końcowej fazie przygotowania do budowy (posiadających pozwolenie na budowę lub z planowanym terminem jego uzyskania nie dalszym niż 12 miesięcy). Preferujemy projekty położone na terenach o ponadprzeciętnej wietrzności (średnia prędkość wiatru na 100 m.n.p.t. – powyżej 6,5 m/s), dla których przeprowadzono profesjonalne badanie wietrzności przez okres jednego roku.

W trakcie procesu due diligence, poprzedzającego naszą decyzje o zakupie projektu, zwracamy szczególną uwagę na zgodność dokumentacji projektu z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska (roczne monitoringi ornitologiczne i chirpterologiczne) i przepisami o planowaniu przestrzennym, gdyż jesteśmy zainteresowani tylko projektami na terenach, objętych miejscowymi planami zagospodarowania.

Zakładamy, iż nasz kapitał posłuży do sfinansowania procesu budowy farmy wiatrowej, lecz w przypadku szczególnie atrakcyjnych i zaawansowanych projektów nie wykluczamy możliwości sfinansowania również niektórych działań deweloperskich.

Współpracę z deweloperami projektów wiatrowych realizujemy poprzez zakup projektów, na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub w formule Wspólnego Przedsięwzięcia – Joint-Venture